SYBOLT
Geautomatiseerde gevelbekleding van prefab wandelementen.
Introductie

SYBOLT is een even innovatieve als betrouwbare oplossing voor het automatisch aanbrengen van gevelbekleding op prefab wandelementen. Door het slim toepassen van onder andere vision- en robottechnologie plaatst en verlijmt de SYBOLT keramische en minerale steenstrips op geïsoleerde wandelementen. Het inzetten van de SYBOLT-productietechnologie faciliteert bij het snel en duurzaam realiseren van grote aantallen mooie, comfortabele en energieneutrale woningen.

Industrieel bouwen
VAN BOUWPLAATS NAAR SLIMME FABRIEK, AUTOMATISERING IN DE BOUW

Het produceren en afwerken van prefab bouwdelen in een fabriek versnelt het bouwproces en is minder arbeidsintensief. Werken onder gecontroleerde omstandigheden en met geautomatiseerde productieprocessen verhoogt bovendien de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Binnen het geïndustrialiseerde bouwproces neemt SYBOLT de gevelafwerking voor haar rekening.

Maatschappelijke impact
ONDERSTEUNEN DE ENERGIETRANSITIE, VERLAGEN WONINGTEKORT EN CIRCULAIR BOUWEN

Industriële bouwconcepten zijn onmisbaar om snel en goedkoop grote aantallen nul-op-de-meter (NOM) woningen te realiseren. Ze hebben een dubbel effect: bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en oplossen van het woningtekort. Zo ook SYBOLT. Bovendien zijn alle gebruikte materialen voor de gevelafwerking volledig recyclebaar en is er veel minder afval op de bouwplaats.

Esthetisch
ONTWERPVRIJHEID EN VARIATIE IN GEVELAFWERKING

Industriële afwerking van prefab wanden betekent zeker niet dat alle gebouwen op elkaar gaan lijken. Architecten krijgen meer ontwerpvrijheid dan ooit. En eigenaren kunnen als het ware hun woning zelf configureren en vormgeven. SYBOLT daagt met legio ontwerpmogelijkheden in kleur, patronen, vormen en hoeken uit tot creativiteit, zonder afbreuk te doen aan alle bouwvoordelen en kwaliteit.

Gevalideerd
ALLES ONDER CONTROLE - DATA, DATA, DATA - FILE TO FACTORY

De kwaliteit van de gevelafwerking is zeer duurzaam en de veiligheid extreem hoog. Dat geldt ook voor de SYBOLT-productietechnologie en het gevelafwerking proces. Tijdens het productieproces verzamelen we continu alle relevante data die we toetsen aan de gestelde prestatie- en kwaliteitseisen. Immers, veiligheid voor alles.

Toegewijd
NAADLOOS SAMENWERKEN, TRAINING & SUPPORT EN BLIJVEN INNOVEREN

Het integreren van geautomatiseerde gevelbekleding in het totale bouwproces is een doorlopend proces. Dat vraagt om maatwerk van ontwerp tot onderhoud. En als SYBOLT eenmaal staat, staan wij klaar om hem optimaal te laten draaien. Met trainingen, service, support en software updates. En wanneer we verbeterkansen zien, dan zorgen we dat we deze kansen pakken.